email info@jurisicordinacija.rs
address Dimitrija Tucovića 32, prvi sprat, 11050 Beograd
Dobrodošli na prezentaciju
GINEKOLOŠKE ORDINACIJE JURIŠIĆ

Specijalistička ginekološka ordinacija "Jurišić" osnovana je 2004. godine.
Vlasnik ordinacije je Dr Žaklina Jurišić, specijalista ginekologije i akušerstva.


NUDIMO USLUGE • 4D ULTRAZVUK

  Primenom 4D ultrazvuka prati se razvoj ploda od ranog perioda implantacije, analiza morfologije u prvom tromesečju, razvijanje ploda u drugom tromesečju kao i razvoj i ponašanje fetusa u trećem tromesečju trudnoće. Zbog visoke rezolucije slike 4D ultrazvuk omogućava otkrivanje i analizu razvojnih anomalija ploda.

  U cilju pružanja što bolje usluge pacijentma i povećanja dijagnostičke sigurnosti, posebno kod ekspertskih 4D ultrazvučnih pregleda, koristimo trenutno najmoderniji ultrazvučni aparat General Electric E10. Dodatne porednosti ovog aparata, pored već postojećih, su još bolja rezolucija, brzina obrade slike i veća mogućnonst primene specijalnih funkcija analize slike u 3D i 4D tehnici koje nam omogućavaju isključivanje ili potvrdu postojanja anomalija kod ploda ili na genitalnim organima žene. Primena svih naprednih tehnika 3D /4D ultrazvuka pomera granice detaljne morfološke analize fetusa prema manjoj gestacijskoj starosti što nam daje mogućnost ranijeg otkrivanja pojedinih razvojnih anomalija kod fetusa.

  Na slikama su prikazane analiza fetalne cirkulacije u 12. nedelji trudnoće, detaljna analiza morfologije fetalnog lica sa 18 nedelja trudnoće i specijalna tehnika HD live Silhouette za analizu fetalnog lica. Sve ove tehnike se rutinski primenjuju za vreme pregleda kada je potrebno isključiti ili potvrditi postojanje neke anomalije kod ploda.


 • 3D/4D ULTRAZVUK U PRVOM TRIMESTRU TRUDNOĆE

  U prvom tromesečju trudnoće ultrazvukom se utvrđuje lokalizacija trudnoće, srčana radnja embriona, a primenom 3D i 4D ultrazvuka analizira se morfologija embriona, pupčanika i žumančane kesice. U ovom periodu trudnoće mogu se otkriti poremećaji u razvoju trbušnog zida ploda kao i veći defekti u razvoju ekstremiteta.

 • GENETSKI SKRINING I DOUBLE TEST U 12 NEDELJI TRUDNOĆE

  U 12. nedelji trudnoće analizira se kompletan razvoj ploda i meri njegova veličina. U okviru pregleda ispituje se morfologija svih vitalnih organa kako u 2D tako i u 4D tehnici. Određuje se frekvencija srčane radnje koja je jedan od parametara u takozvanom genetskom ultrazvučnom pregledu. Analizira se i protok krvi kroz Ductus venosus i ispituje da li postoji reverzno kretanje krvi u ovom krvnom sudu u okviru ispitivanja rizika za postojanje genetskih poremećaja. Takođe se meri i debljina vratnog rasvetljenja (vratne brazde ploda). Kada je vratna brazda zadebljala, ona predstavlja jedan od parametara koji upućuje na moguće genetske anomalije ploda. U okviru pregleda ispituje se i lokalizacija posteljice, kao i protok krvi kroz glavne uterusne krvne sudove. Nakon ultrazvučnog pregleda pacijent se upućuje da uradi hormonski Double test iz krvi, koji predstavlja deo ispitivanja u proceni rizika za genetske anomalije ploda. Po završenom ispitivanju određuje se, na osnovu svih ultrazvučnih i hormonskih parametara, rizik za genetske anomalije. Nešto skuplja varijanta od Double testa je analiza fetalnih ćelija iz krvi majke. Potrebno je naglasiti da ova metoda nije dijagnostički test za kariotip ploda nego predstavlja skrining proceduru i ako je pozitivna potrebno je uraditi dodatnu genetsku analizu.

 • GENETSKE ANALIZE U PRVOM TRIMESTRU TRUDNOĆE

  U slučaju povećanog rizika, kao i u slučaju kada je pacijentkinja starija od 35 godina, ili kada je pozitivan test analize fetalnih ćelija iz krvi majke, radi se genetska analiza kojom se određuje kariotip ploda. Genetska analiza i određivanje kariotipa i pola ploda može se uraditi najranije sa 9,5 nedelja trudnoće pa do 14 nedelja trudnoće primenom biopsije horionskih resica odnosno biopsije posteljice. Rezultat se dobija za dva do tri dana.

  Na slici je prikazan fetus sa povećanom vratnom brazdom od 4 mm kod koga je genetskom analizom potvrdjeno da se radi o Down sindromu.

 • 3D/4D ULTRAZVUK U DRUGOM TRIMESTRU TRUDNOĆE

  Tokom drugog tromesečja primenom ultrazvuka ispituje se rast i razvoj ploda. Pored analize razvoja ploda merenjem biometrijskih parametara u koje spadaju prečnik glave, obim glave, obim abdomena, dužina natkolenice i nadlaktice, analizira se i cirkulacija kod fetusa ispitivanjem protoka krvi u krvnim sudovima glave, u aorti, krvnim sudovima bubrega ploda i u pupčaniku. Pored fetalnih krvnih sudova anliza cirkulacije uključuje i uterusne arterije da bi se proverio rizik za nastanak visokog krvnog pritiska i preeklampsije u trudnoći.

  Drugi trimester je period trudnoće kada se detaljno može uraditi i morfološka analiza fetusa primenom i 3D /4D tehnike ultrazvuka. Najbolji period za ovaj tip pregleda je od 22-26. nedelje trudnoće. Ova vrsta prelgeda omogućava nam prikaz morfologije fetalne glave i analizu razvoja fetalnog lica a isto tako i razvoj ekstremiteta kod ploda.

  Primena transparentne 3D tehnike pruža nam mogućnost analize fetalnog skeleta i koštanih struktura ekstremiteta kod ploda.

  U ovom periodu trudnoće otkrivaju se razvojne anomalije ploda odnosno njegovih vitalnih organa.

 • GENETSKA ISPITIVANJA U DRUGOM TRIMESTRU TRUDNOĆE

  U drugom trimestru od 16-20. nedelje trudnoće se odredjuju biometrijski parametri i debljina vratne brazde koji ukazuju na potencijalni rizik za genetske anomalije ploda. U sklopu ovog pregleda trudnica se upućuje da uradi i biohemijski Triple test iz krvi na osnovu kog se takođe procenjuje rizik za genetske anomalije. Ako trudnica nije radila genetski ultrazvuči pregled sa 12 nedelja trudnoće i Double test, poželjno je da se detaljan ultrazvučni pregled i Triple test urade sa 16-17 nedelja, kako bi se u slučaju povećanog rizika mogle uraditi genetske analize. U periodu od 16 - 21. nedelje trudnoće genetska analiza može se raditi i iz plodove vode - amniocentezom. Rezultati amniocenteze se doibijaju za dve nedelje.

  Tokom trudnoće u bilo kom periodu može se uraditi DNK analiza kod fetusa za isključivanje najčešćih genetskih poremećaja gde se rezultati analize dobijaju za dva dana. U slučaju postojanja anomalija kod ploda, ili kada se na genetske probleme posumnja posle 21 nedelje trudnoće, genetska analiza se može uraditi i uzimanjem fetalne krvi iz pupčanika. Ova intervencija se zove kordocenteza i rezultaiti ove procedure se dobijaju za nedelju dana.


 • FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA

  Drugi trimester trudnoće je period kada se radi fetalna ehokardiografija da bi se isključile anomalije na srcu fetusa. Pregled fetalnog srca je sastavni deo ekspertskog pregleda u drugom trimetstru trudnoće. Za ovu vrstu pregleda koriste se klasična 2D tehnika, kolor doppler ultravzvuk kao i napredne tehnike analize fetalnog srca tipa STIC.

  U slučaju da se posumnja na postojanje anomalije na fetalnom srcu kao i kod pacijenkinja koje su u anamnezi imale u ranijim trudnoćama srčane anomalije, konsultativne ekspertske fetalne ehokardiografske preglede obavlja Prof dr. Ida Jovanović.


 • 4D KOLOR DOPPLER ULTRAZVUK U TREĆEM TRIMESTRU TRUDNOĆE

  Tokom trećeg tromesečja trudnoće u okviru ultrazvučnog pregleda prati se razvoj i rast fetusa merenjem biometrijskih parametara (obima i prečnika glave, abdomena, dugih kostiju ekstremiteta). Meri se debljina i zrelost posteljice (ukazuje na dijabetes u trudnoći ili prevremeno sterenje posteljice kod pušenja u trudnoći).
  Analiziraju se hemodinamski parametri u arterijskim krvnim sudovima fetusa (cirkulacija u glavi, pupčaniku, fetalnoj aorti, bubrezima, srcu) i u venskim krvnim sudovima. Takođe se ispituju i krvni sudovi materice. Izmereni parametri mogu da ukažu na pojavu hipertenzije u trudnoći, kao i na neadekvatno snabdevanje fetusa kiseonikom, i veoma su važni u kontroli trudnoća sa visokim rizikom.
  4D ultrazvukom se u trećem tromesečju trudnoće prati fetalno ponašanje i aktivnost u materici. Analizira se fetalna morfologija i otkrivaju razvojne anomalije koje se mogu javiti u ovom periodu. • Detalji analize fetalne anatomije
  Detalji analize fetalne anatomije
  Detalji analize fetalne anatomije
  Fetalna cirkulacija i pupčanik oko vrata
  Cirkulacija u centralnom nervnom sistemu
  Prikaz cirkulacije u CNS-u kod fetusa
 • SPECIJALIZOVANI ULTRZVUČNI PREGLEDI U TRUDNOĆI  Prema potrebi, ili u slučaju da se posumnja na postojanje neke anaomalije kod fetusa, za analizu se mogu upotrebiti i specijalne napredne tehnike ultrazvučnog pregleda koje se koriste za ispitivanje morfologije pojedinih organa ili detekciju anomalija centralnog nervnog sistema, lica, fetalnog srca lokomotornog sistema kod fetusa ili drugih vitalnih organa, pupčanika ili posteljice.

  Za sve prelgede potrebno je da se fetus analizira u adekvatnoj poziciji i da postoji dovoljna količina plodove vode da bi se vizualizovali delovi tela ploda i prikazali na korektan način koji omogućava postavljanje sigurne dijagnoze odnosno isključuje postojanje anomalija kod samog fetusa. • KOLOR DOPPLER I 3D ULTRAZVUK U GINEKOLOGIJI

  Primena kolor Doppler ultrazvuka u ginekologiji omogućava analizu morfologije genitlnih organa kod žene i isto tako i njihovu vaskularizaciju. Značaj ovih prgleda dolazi do izražaja ako postoje tumori na genitalnim organima. Analiza vaskularizacije tumorskih promena pomaže nam da potvrdimo sumnju da se radi o malignim procesima na materici ili jajnicima.

  3D ultrazvuk u ginekologiji se primenjuje za analizu morfologije genitalnih organa. Njegova primena omogućava neinvazivnu dijagnostiku urođenih anomalija materice, analizu promena u šupljini materice ili analizu tumora na genitalnim organima. Za precizno odredjivanje tipa anomalije koristi se posebna tehnika koja se zove TUI (Tomographic Ultrasound Imaging) i Omniview gde se struktura genitalnih organa analizira na serijskim presecima od po 0,5 mm, slično kao na skeneru ili magnetnoj rezonanci. 3D kolor Doppler ultrazvuk se primenjuje i za otkrivanje i ispitivanje tumora na genitalnim organima. Pored analize morfologije, ispituju se i krvni sudovi u samom tumoru i na taj način procenjuje rizik za malignitet.

  Pored ovih dijagnostičkih procedura, pod kontrolom ultrazvuka mogu se izvoditi i dijagnostičke intervencije:

  • SIS (Saline infusion sonohysterograpy) gde se uz dodavanje tečnosti analizira postojanje tumora ili polipa u šupljini materice i ove promene se rekonstruišu u 3D tehnici da bi se tačno odredila njihova pozicija i veličina pre planiranja dalje operativne procedure.
  • HSSG (hysterosonosalpingography) dijagnostička procedura koja služi za ispitivanje prolaznosti jajovoda pod kontrolom ultrazvuka.


KONSULTANTI ORDINACIJE

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

Prof dr. Aleksandar Jurišić

Prim mr sci med dr. Dragan Jeremić

Dr Dobrivoje Smiljković

Dr Dejan Dinić

 

FETALNA EHOKARDIOGRAFIJA

Prof dr. Ida Jovanović

 

ULTRAZVUK NOVORODJENČETA (CNS, ABDOMEN, KUKOVI)

Dr Željko Smoljanić

 

UROLOGIJA

Prof dr. Zoran Džamić

 

INTERNISTIČKE KONSULTACIJE

Dr Vera Stankić


     KONTAKT     
Nalazimo se u Beogradu, ulica Dimitrija Tucovića 32, prvi sprat. Kako do nas?

Specijalistička ginekološka ordinacija "Jurišić"

 

location Dimitrija Tucovića 32, prvi sprat, 11050 Beograd, Srbija

phone +381 11 3088642

phone +381 11 7704842

fax +381 11 3089658

email info@jurisicordinacija.rs

icon 3www.jurisicordinacija.rs


ŠKOLA ULTRAZVUKA
Dragi posetioci, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da organizujemo dvodnevnu školu 3D/4D ultrazvuka u perinatologiji koji je u procesu akreditacije u Lekarskoj komori Srbije.
Program možete preuzeti ovde.Dear visitors, we are happy to inform you that we are organizing a two day school in 3D/4D ultrasound in perinatology, currently in process of accreditation in Serbian Medical Chamber.
You can download the course programme here.
X

Dragi posetioci, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da organizujemo dvodnevnu školu 3D/4D ultrazvuka u perinatologiji koji je u procesu akreditacije u Lekarskoj komori Srbije.
Program možete preuzeti ovde.Dear visitors, we are happy to inform you that we are organizing a two day school in 3D/4D ultrasound in perinatology, currently in process of accreditation in Serbian Medical Chamber.
You can download the course programme here.